Home » Kerstvakantietip: kookboekententoonstelling museum Meermanno

Kerstvakantietip: kookboekententoonstelling museum Meermanno

Een must-see voor iedere culi deze kerstvakantie: in museum Meermanno in Den Haag loopt nog t/m 31 januari de tentoonstelling ‘Aan tafel! Een boekje open over eetcultuur’. In deze kookboekententoonstelling staan boeken over de eetcultuur in Nederland centraal. Van 18e eeuwse handgeschreven kookschriften tot glossy koffietafelboeken. Tentoonstelling Aan Tafel!

In zes ‘smakelijke zalen’ staat steeds een thema centraal. De thema’s zijn ‘Het koken van toen’, ‘Koken met beleid’, ‘Grenzeloos koken’, ‘Koken met sterren’, ‘Feestelijk koken’ en ‘Koken met kinderen’.

Het thema ‘koken van toen’ bijvoorbeeld laat zien dat kookboeken al sinds eeuwen bestaan. De oudst bekende receptenbundel in het Nederlands is een gedrukt kookboek uit 1514. Dit ‘Notabel boecxken van cokeryen’ (auteur onbekend) was duidelijk geschreven voor een vermogend publiek. Dure ingrediënten (suiker, specerijen, wild) en recepten die vooral bedoeld waren voor grote banketten en bruiloften.

Notabel boecxken

In het boekje staan 175 recepten, waaronder onderstaande recept voor saus bij reiger of kapoen:

Recept. Sause te maken tot reygers of ten capuinen die men metten voeten braet na Paesschen.
Neemt cruymen van broode en stootse wel ontwee [= maak het goed fijn] met luttele wijns ende edicx [= azijn] ende slaghet duer eenen stramijn [= zeef]. Dan suldijt linghen [=aanlengen] met wine ende edick tsamen ende doet erinne veel sofferaens [= saffraan], veel caneels ende ghimber, maer datse wel gheluwe [= knalgeel] si. Ende eest dat ghi wilt, doeter luttel pepers inne ende doetere inne smout [= vet] van den reygher. Waer [= ware] oock die reygher te magher, so soude men dyen selven reygher met andere smoute dropen [= bedruipen] ende doen dan dat smout in de sause ende latense sieden [= zachtjes koken] totdatse dick ghenoech es ende oock wel binde.Op de bijbehorende website van de Koninklijke Bibliotheek vind je veel meer interessante informatie over vijf eeuwen Nederlandse kookboeken!Museum Meermanno (Prinsessegracht 30 in Den Haag) is van dinsdag t/m zondag geopend.

Laat reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*